Bedrijf

Bij STAAT. Technisch Beheer kunt u rekenen op snelle en persoonlijke service, zeer specialistische kennis en een vakkundige uitvoering van alle bouwkundige en technische onderhoudswerkzaamheden. Tevens kunnen wij u adviseren en begeleiden bij o.a. installatiekeuzes, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het overleg met de lokale overheden.

BOUWKUNDIG ONDERHOUD

Over de levensduur van een bouwwerk genomen is onderhoud de grootste kostenpost. Een goed inzicht in de kosten en de conditie van uw vastgoed is daarom van groot belang. Wij dragen zorg voor een meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) waarbij wij het planmatige en het wettelijke onderhoud in beeld brengen en er voor u per gebouw een volledig technisch- en financieel meerjaren overzicht ontstaat. Hierop kan het bouwkundige en technische onderhoud worden afgestemd.

ONDERHOUD INSTALLATIES

Voor de juiste werking van installaties is blijvende zorg een vereiste. Preventief onderhoud biedt de beste garantie voor een vlekkeloos functionerende installatie. Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van periodiek preventief onderhoud. In geval van een storing is onze servicedesk 24/7 voor u beschikbaar. Bovendien kijkt onze monteur bij het periodieke onderhoud niet alleen naar de techniek, maar ook naar de doelmatigheid van de installatie. Veranderingen aan uw gebouw, in het gebruik of de omgeving kunnen aanpassingen noodzakelijk maken. STAAT. Technisch Beheer kan u hierbij uitstekend adviseren.